EVENT ORGANIZER

แม่น้ำโขงไหลลัดเลาะผ่านจังหวัดต่างๆเปรียบเสมือนแหล่งให้ชีวิต อาชีพ หล่อหลอมเป็นวิถีวัฒนธรรมและความเชื่ออันเป็นเอกลักษณ์ของดินแดนลุ่มแม่น้ำโขง มหกรรมของดีจาก 7 จังหวัดกลุ่มวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขง

มหกรรมความสุข จากความร่วมมือของกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี งานเดียวที่รวมของดีของเด่น การท่องเที่ยวของ 4 จังหวัด พร้อมความสนุกสนานจากศิลปินนักร้องชื่อดัง

เปิดตัวสัญลักษณ์ 'DINO' ในการขับเคลื่อนวาระจังหวัดขอนแก่น เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้ทุกภาคส่วน ร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดภายใต้แนวคิด 'รวมเป็นหนึ่ง'

การจัดงานด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและรู้สึกอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การแปลอักษรภาพ การแสดงวงดุริยางค์ การแสดงพระมหาชนก และจินตลีลา

Powered by MakeWebEasy.com