แม่น้ำโขงไหลลัดเลาะผ่านจังหวัดต่างๆเปรียบเสมือนแหล่งให้ชีวิต อาชีพ หล่อหลอมเป็นวิถีวัฒนธรรมและความเชื่ออันเป็นเอกลักษณ์ของดินแดนลุ่มแม่น้ำโขง มหกรรมของดีจาก 7 จังหวัดกลุ่มวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขง

มหกรรมความสุข จากความร่วมมือของกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี งานเดียวที่รวมของดีของเด่น การท่องเที่ยวของ 4 จังหวัด พร้อมความสนุกสนานจากศิลปินนักร้องชื่อดัง

เปิดตัวสัญลักษณ์ 'DINO' ในการขับเคลื่อนวาระจังหวัดขอนแก่น เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้ทุกภาคส่วน ร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดภายใต้แนวคิด 'รวมเป็นหนึ่ง'

การจัดงานด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและรู้สึกอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การแปลอักษรภาพ การแสดงวงดุริยางค์ การแสดงพระมหาชนก และจินตลีลา

พิธีไหว้ครูมวยไทย การแสดงประวัตินายขนมต้ม มหกรรมศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวแบบไทยงานใหญ่ที่นักมวยทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน

มหกรรมสินค้าและการท่องเที่ยววิถีแห่งกรุงเก่า “เรียนรู้วิถีไทย ภูมิใจวิถีอยุธยา Discover Thainess, Experience Ayutthaya” ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม สินค้า OTOP ระดับคุณภาพ 4-5 ดาว และ อาหารขึ้นชื่อ การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

Powered by MakeWebEasy.com